BDSM zásady do každej postele

the-hard-limit-bdsm-and-consent-1449765893

BDSM je súhrnný názov pre celé kvantum erotických aktivít a praktík, ktoré spadajú do nasledujúcich kategórií:

  • BD – bondage a disciplína
  • DS – dominancia a submisivita
  • SM – sadizmus a masochizmus

Väčšina praktík pracuje s dynamikou nadriadenosti a podriadenosti (sadista a masochista, pán a otrok, cvičiteľ a pes). Ide teda o dve dopĺňajúce sa roly:

  • dominant, top, dom – hrá vo vzťahu/scéne nadriadenú úlohu
  • submisív, bottom, sub – hrá vo vzťahu/scéne podriadenú úlohu

Človek, čo nemá v týchto rolách preferenciu, sa nazýva switch – môže ich striedať podľa chuti alebo potreby.

Scénu alebo hru vytvára dominantná osoba podľa svojej fantázie, určujúce sú však limity submisívneho partnera. To je ten, ktorý s dôverou odovzdáva kontrolu nad svojím telom do rúk niekomu inému. Pre dominantného partnera je to veľká zodpovednosť. Prečo to robia? Účelom týchto aktivít je potešenie, rozširovanie obzorov, nové podnety a zážitky. Treba si uvedomiť, že niektoré BDSM praktiky sú riskantné, a preto musíme dbať, aby hra nespôsobovala fyzické alebo psychické ujmy, ktoré presahujú vyhradený rámec scény. Na to, aby celá táto schéma fungovala, ako má, je potrebné dodržovanie určitých zásad. Myslím si o nich, že sa hodia do každej postele, či už máte v ruke bičík, alebo nie.

Otvorená komunikácia

Na to, aby sme zistili, ako vyzerajú predstavy nášho partnera, sa treba čo? No áno, na to sa treba porozprávať. Aj keď vám takáto diskusia môže spočiatku pripadať divná a nepríjemná, je absolútne nevyhnutné, aby prebehla kvôli bezpečnosti, komfortu a najlepšiemu zážitku všetkých prítomných. Ako inak zistíte, čo vášmu partnerovi/partnerke robí dobre? To je predsa celá pointa. Isteže, môžete sa dať na dlhú, únavnú cestu v štýle pokus-omyl. Treba si však uvedomiť, že zisťovať najdivokejšie predstavy toho druhého podľa intenzity vzdychania je len nepatrne presnejšie ako veštenie.

1

Nesúďte

Čo keď vám vaša polovička navrhne niečo, čo vás zrovna neláka, alebo dokonca odpudzuje? Nič hrozné, ak z toho nevyrobíte aféru. Tak by ste mohli spôsobiť akurát to, že vám ten druhý už nič o svojich predstavách neprezradí. A to nikto nechce. Keď sa vám nejaký nápad, praktika alebo fetiš nepáči, asi nebudete cieľovka. Tak sa pekne nadýchnite a preneste sa cez to. Skúste niečo iné, čo vás baví oboch.

2

Buďte otvorení novým možnostiam

Ďalšia vec je, že ak vás niečo vyslovene neodpudzuje, ako môžete vedieť, že sa vám to nebude páčiť, ak ste to ešte nevyskúšali?

3

Súhlas

Je dôležité vedieť, že ľudia z BDSM komunity sa vybraným praktikám venujú z vlastnej vôle a pre vlastné potešenie. To znamená, že s týmito aktivitami súhlasia. Pre spokojnosť oboch strán aj mimo BDSM vzťahov je potrebné vedieť, či máme od druhej strany súhlas (v ideálnom prípade je to nadšený súhlas). Ešte dôležitejšie je rešpektovať, ak tento súhlas nemáme. Súhlas získaný nátlakom alebo citovým vydieraním nie je súhlas, iba vidina nedostatku iných možností.

Keďže sme sa dohodli na jasnej komunikácii, nedomýšľame si, že „ženy síce hovoria nie, ale myslia áno“ alebo „mojim dvom bývalým sa to páčilo = páči sa to všetkým chlapom“.

4

Počúvajte, čo vám partner hovorí

Táto časť je v kontexte BDSM veľmi dôležitá. Síce sme o našich predstavách hovorili už predtým, naša scéna začala, nikdy nedokážeme prediskutovať všetky situácie, ktoré môžu nastať. Preto je nevyhutné sledovať partnerovu spätnú väzbu a reagovať na ňu. V niektorých BDSM scénach môže ísť až o zdravie, preto je normálne si na začiatku hry stanoviť bezpečnostné signály alebo slová, ktoré si nikto nepopletie ako súčasť hry. V bežnej spálňovej situácii skôr hrozí, že sa nám partner začne nudiť, takže okrem slovnej spätnej väzby je dobré si všímať aj reč tela (…už by bolo dobré vymaľovať strop…).

5

Aj bez toho, aby ste sa hneď od začiatku púšťali do nejakej nebezpečnej divočiny, si môžete sex vylepšiť komunikáciou. Je mi jasné, že táto rada nevyznieva veľmi sexy, ale je to ten najjednoduchší spôsob, ako posunúť svoje sexuálne zážitky o úroveň vyššie.

6

pis VIA and VIA

Facebook Comments
Tags from the story
, , ,
Written By

Neznámo. Zákutia. Temnota. Niekoho to desí, iných láka. Všetci sme trochu šialení, akurát každý iným spôsobom. Čo je vlastne "normálne"?