DIY

unhappy relationships

P.U.T.O aka rodina

by

Musím sa vám priznať. Veľmi sa nestotožňujem so základnými definíciami rodiny. Slová ako „základná bunka spoločnosti“ alebo „inštitúcia“ mi prídu až príliš odborne zaškatuľkované…